Stránka se načítá

  1. Domů
  2. /
  3. Právní upozornění

Zveřejnění právních informací

Informace v souladu s oddílem 5 TMG:

Lindemann audiotechnik
Am Anger 4
82237 Wörthsee

Zastoupená

Norbert Lindemann
Elisabeth Junker

Kontaktní informace

Telefon: +49 (0)8153.9533.390
E-mail: info@lindemann-audio.de
Internetová adresa: www.lindemann-audio.de

Vstup do registru

Vstup do: Handelsregister
Registrační číslo: HRB 119017
Rejstříkový soud: Amtsgericht München

Grafické a obrazové zdroje

© Tsian - Fotolia.com
© vetkit - Fotolia.com
© Gunnar Assmy - Fotolia.com
© juras1077 - Fotolia.com
© suteishi | Stock-Fotografie-ID: 1073748172

Zřeknutí se odpovědnosti

Odpovědnost za obsah

Obsah našich stránek byl vytvořen s maximální péčí. Nemůžeme však zaručit správnost, úplnost a aktuálnost obsahu. Podle zákonných ustanovení dále odpovídáme za vlastní obsah těchto webových stránek. V této věci upozorňujeme, že nejsme povinni sledovat přenášené nebo ukládané informace třetích stran ani vyšetřovat okolnosti poukazující na nezákonnou činnost.
Naše povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací podle obecně platných zákonů tím nejsou dotčeny ve smyslu § 8 až 10 zákona o telemédiích (TMG).

Odpovědnost za odkazy

Odpovědnost za obsah externích odkazů (na webové stránky třetích stran) nesou výhradně provozovatelé odkazovaných stránek. V době odkazování nám nebylo zřejmé žádné porušení. Pokud se o jakémkoli porušení právních předpisů dozvíme, příslušný odkaz neprodleně odstraníme.

Autorská práva

Naše webové stránky a jejich obsah podléhají německému autorskému právu. Pokud to není výslovně povoleno zákonem, vyžaduje každá forma využití, rozmnožování nebo zpracování děl podléhajících autorskoprávní ochraně na našich webových stránkách předchozí souhlas příslušného vlastníka práv. Jednotlivé reprodukce díla jsou povoleny pouze pro soukromé použití. Materiály z těchto stránek jsou chráněny autorskými právy a jejich neoprávněné použití může být v rozporu s autorským zákonem.